3. FORJATS I ELEMENTS RESISTENTS


3.1 CAIXES DE PERSIANA

JOSE PERAIRE S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.


3.2 FULLES ARMADES O PRETESADES

BETON CATALAN, S.A .
JULIAN ARUMI, S.L.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.


3.3 LLINDES

ARTIFICIAL ALT PENEDES, S.L.
BETON CATALAN, S.A.
JOSE PERAIRE, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
PREFABRICATS DE CATALUNYA,S.A.
TORHO, S.A.


3.4 JÀSSERES ARMADES

BETON CATALAN, S.A.
JOSE PERAIRE S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
NORDEN, S.A.
NOU CASTELL, S.A.
PRECAT
PREFABRICATS DE CATALUNYA,S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.
SUBEROLITA,S.A.

3.5 JÀSSERES PRETEnSADES

BETON CATALAN, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
NORDEN, S.A.
NOU CASTELL, S.A.
PRECAT
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


3.6 NAUS PREFABRICADES

BETON CATALAN, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
PRECAT
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


3.7 PILARS ARMATS

BETON CATALAN, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
PRECAT
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.
SUBEROLITA,S.A.
TORHO, S.A.


3.8 PLAQUES ARMADES PER A TANCAMENTS

BETON CATALAN, S.A.
JOSE PERAIRE, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
PRECAT
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.
TORHO, S.A.


3.9 PLAQUES PRETEnSADES PER A TANCAMENTS

BETON CATALAN, S.A.
JOSE PERAIRE S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
PRECAT
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
PRETENSADOS BARDIA, S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.


3.10 PLAQUES ARMADES PER A FORJATS

BETON CATALAN, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
PRECAT
PREFABRICATS DE CATALUNYA,S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.


3.11 PLAQUES PRETEnSADES PER A FORJATS

BETON CATALAN, S.A.
PRECAT
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.


3.12 PALS PER A TANQUES I ALTRES

BETON CATALAN, S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
SUMINISTROS RUBIO, S.L.


3.13 SEMIBIGUETES PRETEnSADES

JOSE RABELL RIUS
JULIAN ARUMI,S.L.
BETON CATALAN, S.A.
NOU CASTELL, S.A.
PREFABRICATS LOMAR,S.L.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


3.14 SEMIBIGUETES ARMADES DE GELOSÍA

BETON CATALAN, S.A.
FORJADO CERAM. Y MAT. DE CONSTRUCCION, S.L.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


3.15 BIGUETES AUTOPORTANTS DOBLE T PRETEnSADES

BETON CATALAN, S.A.
JOSE RABELL RIUS
JULIAN ARUMI,S.L.
PREFABRICATS LOMAR,S.L.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


3.16 BIGUETES AUTOPORTANTS T ARMADES

BETON CATALAN, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
ROURA ANGLADA, S.A.


3.17 BIGUETES AUTOPORTANTS V ARMADES

 


3.18 BIGUETES AUTORESISTENTS DOBLE T PRETESADES

PREFABRICATS LOMAR S.L.


3.19 PLAQUES NERVADES PER A FORJATS

JULIAN ARUMI,S.L.
PREFABRICATS DE CATALUNYA,S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.


3.20 PRELLOSES ARMADES

BETON CATALAN, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
PREFABRICATS DE CATALUNYA,S.A.


3.21 PRELLOSES PRETEnSADES

BETON CATALAN, S.A.
PREFABRICADOS POUSA,S.A

.
3.22 MURS PREFABRICATS

BETON CATALAN, S.A.
INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
PRECAT
PREFABRICATS DE CATALUNYA,S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.


3.23 BARRERES ANTISOROLLS

BETON CATALAN, S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
4. FORMIGÓ EN MASSA


4.1 LLAMBORDINS

BETON CATALAN, S.A.
ESCOFET 1886, S.A.
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
PAVIMENTOS JULIA S.L. .
PREFABRICATS TORRE-FOIX, S.L.
SUBEROLITA,S.A.
TORHO, S.A.


4.2 PERICONS

BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.
INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


4.3 SAFATES

BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
PREFABRICATS TORRE-FOIX, S.L.
ROAR, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


4.4 BASES DE FORMIGÓ

SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN S.A.


4.5 BLOCS

BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.
PREFABRICADOS LOMAR,S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
PREFABRICATS TORRE-FOIX, S.L.
ROAR, S.A.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
SUBEROLITA,S.A.
TORHO, S.A.


4.6 REVOLTONS

BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.
PREFABRICADOS LOMAR,S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
PREFABRICATS TORRE-FOIX, S.L.
ROAR, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


4.7 VORADES


BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
PREFABRICATS TORRE-FOIX, S.L.
ROAR, S.A.
SUBEROLITA,S.A.
TORHO, S.A.

4.8 CASSETONS ARMATS

4.9 CASSETONS RETICULARS

BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.
PREFABRICATS TORRE-FOIX, S.L.
ROAR, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


4.10 PLAQUES PAVIMENTACIÓ

ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..


4.11 POUS DE REGISTRE ARMATS

ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.

4.12 TEULES

SUBEROLITA,S.A.
IND.TRANSFORMADORA CEMENTO ETERNIT S.A.


4.13 TUBS SENSE ARMADURA

BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.
PREFABRICADOS LOMAR,S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.

SUBEROLITA,S.A.


4.14 TUBERIA ARMADA

BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L.


4.15 TUBS SENSE ARMADURA OVOIDES I OVIFORMES

ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.


4.16 TUBS ENDOLL CAMPANA

ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
SUBEROLITA,S.A.


4.17 TUBS POROSOS DE DRENATGE

BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.
PRECAT
SUBEROLITA,S.A.

 

seguent

sas prefabricados de hormigon
ica-soluciones
Aqui puede anunciar su empresa.
 

 

 

Presentació/Junta Directiva/Serveis Gremials/Agremiats/Especialitats/Noticies